• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้ายังคงติดตามน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงครามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ดาวเทียมระบบ SAR พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้ายังคงติดตามน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงครามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ดาวเทียมระบบ SAR พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียมระบบ SAR  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

“พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงคราม และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

จากการวิเคราะห์และประเมินในเบื้องต้น ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในหลายพื้นที่ ปัจจุบันพบพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และสุรินทร์

ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ ซึ่งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับเตรียมการ และแจ้งเตือนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

ทั้งนี้ จิสด้าได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมถึงในพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียนต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

s1b_iw_grdh_1sdv_20180904_topo.jpg

songkram_basin_20180904.jpg