• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097029191 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097029191 ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 994,030 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/09/2018

ประเภทของประกาศ