• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ขอเขิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM 2018 เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ

ขอเขิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM 2018 เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ

 

TAYF

 

ลงทะเบียนออนไลน์ >> https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Aerospace-Youth-Forum

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมงาน THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM 2018
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
Thailand Aerospace Youth Forum (TAYF) เป็นเวทีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด การแข่งขัน การนำเสนอผลงาน
รวมถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
ผสมผสานกระบวนการการเรียนรู้แบบ STEM ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ"

 • Inspired Talk
  ถ่ายทอดประสบการณ์จุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย
  และสร้างแรงบัลดาลใจให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ผ่านการเรียนรู้และจิตนาการที่ไร้ขอบเขตของโลกปัจจุบัน

 

tayf_-_poster_character_phrm.jpgtayf_-_poster_character_hmng.jpgtayf_-_poster_character_nathwachr.jpgtayf_-_poster_character_kr.jpg

 

 • STEM Drone Project (การประกวดโครงงานศึกษาสิ่งแวดล้อมด้วยโดรน)
 • YOUTH PRESENTER (การประกวดแนวคิดเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ)
 • APRSAF - Thailand Youth Poster (กิจกรรมวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ)
 • Drone Coding Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับการบินโดรน
 • Space Maker Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการจรวดพลังลม)
 • Aircraft Design Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบอากาศยาน)
 • Drone Mapping Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนที่จากโดรน)
 • GALAXI LAB Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)

ลงทะเบียนออนไลน์ >> https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Aerospace-Youth-Forum

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 14 กันยายน 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: 
Tags: