• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ และบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087461589 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ และบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087461589 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ และบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2018

ประเภทของประกาศ