• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่อง​ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้จัดการพื้นที่

จิสด้า ใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่อง​ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้จัดการพื้นที่

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed- 2 ของวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 18.15 น.

“พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย ในพื้นที่ 30 อำเภอ 117 ตำบล (พื้นที่สีฟ้า)"

ซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดบึงกาฬ น้ำในแม่น้ำโขงยังล้นตลิ่งใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอโซ่พิสัย อำเภอปากคาด และอำเภอศรีวิไล และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มรอบๆ ได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น ทั้งสถานที่และช่วงเวลาประสบภัยพิบัติ ที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง แทบทุกภูมิภาค ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ จิสด้า เร่งปรับแนวทางการบริหาร วางแผน ตลอดจนการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม การติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านความละเอียดของข้อมูลดาวเทียมที่ยังรองรับพื้นที่เสียหายที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น ในระดับหมู่บ้าน หรือรายหลังคาเรือน รวมทั้งข้อจำกัดของช่วงเวลาและขนาดพื้นที่การบันทึกภาพที่อาจยังไม่ครอบคลุมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกภูมิภาค ซึ่งระบบในปัจจุบันสามารถใช้ติดตามพื้นที่ที่เสียหายจากพิบัติภัยในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ที่เกิดเหตุที่มีระยะเวลาความต่อเนื่องเท่านั้น

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th  หรือ http://flood.gistda.or.th

549f5d33-2b47-4a52-bdcf-03b041f06f3c.jpeg