• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกึ่งถาวร ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087364949 ระหว่างวันที่ 21 - 28 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกึ่งถาวร ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087364949 ระหว่างวันที่ 21 - 28 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการกึ่งถาวร ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 711,550.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/09/2018

ประเภทของประกาศ