• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบจานสายอากาศ WATER ขนาด 6.1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087317013 ระหว่างวันที่ 20 - 27 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)