• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed- 4 ติดตามน้ำท่วม พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed- 4 ติดตามน้ำท่วม พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้า เผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed- 4 ของวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.03 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางอำเภอของจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา (พื้นที่สีฟ้า)”

ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา ส่งผลให้จังหวัดน่านเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่บางส่วน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำลำน้ำสาขาต่างๆและแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

ในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศทันต่อเหตุการณ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีความ intelligence เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้โครงการธีออส-2

 

9bee46a0-05e8-40dd-b849-ad7575a0f283.jpeg