• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ

จิสด้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.  ร่วมจัดงาน “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี” ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โดยจิสด้าได้นำเสนอนิทรรศการ “GISTDA ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” ซึ่งเป็นการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบาย ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ แม่แจ่มโมเดล, เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของประเทศ ซึ่งโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ก็จะมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดการต่อยอดของโครงสร้างพื้นฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิรูประบบการตัดสินใจ และบริหารจัดการเชิงพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ GISTDA S-Venture ที่จะพาน้องสนุก และเพลิดเพลินไปกับการจำลองภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) เพื่อทำลายล้างอุกกาบาต ที่จะพุงชนสถานีโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส จากเทคโนโลยี Virtual Reality: VR

 

มากำจัดอุกกาบาต!!!ไปพร้อมกันนะครับ

พบกันได้ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคมนี้ นะครับ