จ้างโครงการด้านการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก

จ้างโครงการด้านการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม ด้วยวิธีคัดเลือก งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
คัดเลือก
ปีงบประมาณ: 
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
14/08/2018
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่: 
29/08/2018