• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าติดตามพื้นที่น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จิสด้าติดตามพื้นที่น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จิสด้าเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 17.45 น.

"พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางจังหวัดนครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บึงกาฬ และอำนาจเจริญ" ซึ่งเกิดจากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในแม่น้ำสงคราม แม่น้ำชี และในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

ทั้งนี้ ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงหนือ จิสด้า จึงได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด

 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

timeline_20180813_211854.jpg