• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี ล่าสุดน้ำลดลงแล้ว พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี ล่าสุดน้ำลดลงแล้ว พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้าติดตามพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี โดยการใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 บันทึกภาพวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 05.45 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี (พื้นที่สีฟ้า) ลดลงอย่างต่อเนื่อง"
และหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มในพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆ ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ จิสด้าได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

65958f75-e8d0-4ac5-8e8f-d0085b12374d.jpeg