• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed-3 ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed-3 ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้า เผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-3 ของวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 06.29 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี (พื้นที่สีฟ้า)” ซึ่งเกิดจากน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่บางส่วนของ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด และอ.แก่งกระจาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี 

 

อย่างไรก็ตาม สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังเนื่องจาก แม่น้ำเพชรบุรี สูงขึ้นจนล้นประตูระบายน้ำ เขื่อนเพชรบุรี ปริมาณน้ำที่ล้นทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ตามลำดับ ก่อนที่จะไหลลงทะเลต่อไป

 

ในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

bf4c79d7-8fbb-4317-be08-18868e1b9531.jpeg