• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ FRANCE Aerospace Industry 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61087205794 ระหว่างวันที่ 10 - 20 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)