• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหว้ดเพชรบุรี พร้อมส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหว้ดเพชรบุรี พร้อมส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

จิสด้าเผยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-Skymed-3 ของวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 17.53 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ”

จังหวัดเพชรบุรี - ยังคงมีปริมาณน้ำไหลอย่างต่อเนื่องลงเขื่อนแก่งกระจาน น้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณ อ.ท่ายาง สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่ล้นทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ก่อนที่จะไหลลงทะเลต่อไป

ในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ พร้อมส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

timeline_20180809_193137.jpg