• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เพชรบุรี ยังไม่ท่วม จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพชรบุรี ยังไม่ท่วม จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จิสด้าเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ของวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 06.14 น.

“ไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ”

ในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

8082018.jpg