• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-3 วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-3 วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-3 ของวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 05.56 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ” ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ (บริเวณพื้นที่สีฟ้า)

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมในบริเวณที่ลุ่ม

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 3-4 ส.ค. ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลง ยกเว้นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมากกว่าภาคอื่นๆ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

fcf9e7a0-b9fe-42cf-88ca-8266244eaafc.jpeg