• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 วิเคราะห์สถานการณ์ พบน้ำท่วมหลายพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 วิเคราะห์สถานการณ์ พบน้ำท่วมหลายพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-2 ของวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 05.57 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยจังหวัดที่ยังมีระดับน้ำเพิ่มเพิ่มขึ้นได้แก่ นครพนม  บึงกาฬ และสกลนคร เป็นต้น ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง พื้นที่ที่มีฝนส่วนมากอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านตะวันตกของประเทศ

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

 

cm2_20180803_03_hv.jpg