• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่พบน้ำท่วมขัง หลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องเมื่อวันก่อน

จิสด้าเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่พบน้ำท่วมขัง หลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องเมื่อวันก่อน

จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 61 ส่งผลให้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกิดน้ำท่วมฉับพลันทันที

ซึ่งทางทางจิสด้าได้เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 18.09 น. นั้น
ไม่ปรากฎพื้นที่น้ำท่วมขังในอำเภอแม่สอด เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม และทางหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการติดตั้งและเร่งสูบน้ำแล้ว

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

341597.jpg