• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง พบพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป...

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 61 บริเวณพื้นที่น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยพื้นที่สีฟ้าแสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค 61 เป็นต้นมา

ส่วนวันที่ 28 ก.ค. 61 มีพื้นที่น้ำท่วมเป็นสีแดงกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแขวงอัตตะปือ ในขณะที่พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนที่เป็นสีชมพูเริ่มแห้งแล้ว

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

compare_cm2_20180728_topo.jpg