• ภาษาไทย
  • English

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 274 รายการ ประมูลวันที่ 2 ส.ค.61 เวลา 11.00 น. - 11.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ