• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม

จิสด้าสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-2 ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 18.16 น. 

"ไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม" พายุโซนร้อน "เซินติญ" กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณพรมแดนประเทศเวียดนามและประเทศลาว หลังจากอ่อนกำลังลง จากพายุดีเปรสชันก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศในท้ายที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนและสลายตัวไปในประเทศลาว

สำหรับประเทศไทยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหลัก ๆ คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาทิ หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ส่วนจังหวัดแถบตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเบา มีฝนตกบ้างแต่ไม่รุนแรงโดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก ๆ จากปริมาณฝนสะสมในบริเวณที่ลุ่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th

หรือ http://flood.gistda.or.th

 

timeline_20180719_211403.jpg