• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077029095 ระหว่างวันที่ 18 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)