• ภาษาไทย
  • English

THEOS-2 เตรียมความพร้อม Kick off Meeting

THEOS-2 เตรียมความพร้อม Kick off Meeting

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ.

     ได้มีการ “ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการ Kick off Meeting กับ Airbus ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส” ซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีผู้แทนจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ THEOS-2 เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานฯ

     สำหรับโครงการ THEOS-2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมอบให้จิสด้ารับผิดชอบโครงการ เพื่อสานต่อภารกิจจากดาวเทียมไทยโชตที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

     โครงการ THEOS-2 ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง จิสด้า กับ Airbus เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr. Thomas Enders Chief Executive Officer of Airbus Group ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน

Tags: