• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า เริ่มยกแรกโปรเจค PIXEL ดัน 18 ทีม พัฒนาแนวคิดสู่ "การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียม"

จิสด้า เริ่มยกแรกโปรเจค PIXEL ดัน 18 ทีม พัฒนาแนวคิดสู่ "การใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียม"

   ภายหลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ลั่นกลองผุดโปรเจคใหม่ชวนคนไทยออกไอเดียการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม ชิงรางวัลรวม 6 แสนบาท ไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการกว่า 18 ทีม และเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม PIXEL First Date ซึ่งเป็นนัดแรกหลังจากปิดรับสมัคร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของ PIXEL รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงรับโจทย์สำคัญนั่นคือ “ภาพถ่ายจากดาวเทียม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศ อย่าง Glavkosmos Company , Airbus Defence and Space , Digitalglobe , Planet Labs และ SI Imaging Services รวมถึงภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต เพื่อให้แต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดและออกไอเดีย ภายใต้แนวคิด “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “For Better Living” ณ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ถนนโยธี กรุงเทพฯ

   นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของจิสด้า กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่ทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีมเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด และรับชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อนำไปใช้ในการเขียนข้อเสนอแนวคิดผลงาน โดยมีกติกาว่าให้แต่ละทีมใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาตีความ วิเคราะห์ และแปลผลในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงธุรกิจ หรือผสมผสานกับข้อมูลในเชิงสถิติได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยที่ภาพ 1 ภาพ สามารถบอกอะไรได้มากกว่า 1 มุมมอง เพื่อนำไปตอบโจทย์ได้หลายๆอย่าง รวมถึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้รองรับการก้าวสู่โลกแห่ง Big Data ด้วย

   นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจากนายชยธร เติมอริยบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามโจทย์ที่เรากำหนดขึ้น เมื่อคิดและทำแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้น ครอบคลุมการใช้งานอย่างแพร่หลายเพราะภาพจากดาวเทียมมีประโยชน์และมีมูลค่ามากกว่านั้น สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้หลากหลายด้าน  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของแต่ละทีมคือการส่งข้อเสนอแนวคิด จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรรมการในการพิจารณาหาทีมที่เหมาะสม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ นางกานดาศรีฯ กล่าว