• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067139780 ระหว่างวันที่ 11 - 18 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067139780 ระหว่างวันที่ 11 - 18 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 700,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/06/2018

ประเภทของประกาศ