• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างทำหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร SI และ สภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067465344 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)