• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบจานสายอากาศ WATER ขนาด 6.1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067356001 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)