• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067340934 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067340934 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067340934 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และนำเสนอผลงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ สทอภ. ชั้น 6 ศูนย์ราชการฯ)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/07/2018

ประเภทของประกาศ