• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาเช่า Server เพื่อการประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067091215 ระหว่างวันที่ 18 - 25 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาเช่า Server เพื่อการประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067091215 ระหว่างวันที่ 18 - 25 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาเช่า Server เพื่อการประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 3,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/07/2018

ประเภทของประกาศ