• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การติดตามสถานการณ์เรือบรรทุกตู้สินค้าล่ม ใกล้เกาะท้ายตาหมื่น-เกาะค้างคาว จ.ชลบุรี

การติดตามสถานการณ์เรือบรรทุกตู้สินค้าล่ม ใกล้เกาะท้ายตาหมื่น-เกาะค้างคาว จ.ชลบุรี

การติดตามสถานการณ์เรือบรรทุกตู้สินค้าล่ม ใกล้เกาะท้ายตาหมื่น-เกาะค้างคาว จ.ชลบุรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

จากกรณี พบเรือบรรทุกตู้สินค้า (เรือภัทรมารีน 6) มีน้ำหนักบรรทุกประมาณ 1,800 ตัน เสียการทรงตัวและจมลง ส่งผลให้ตู้สินค้าที่เรือบรรทุกมาลอยเกลื่อนทะเล บริเวณใกล้เกาะท้ายตาหมื่น-เกาะค้างคาว จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 23.40 น.ของวันที่ 13 มิ.ย. 2561 นั้น
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :  สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ตั้งแต่เวลา 00.00 - 15.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.61 พบว่า ตู้สินค้ามีทิศทางการเคลื่อนที่จากจุดเกิดเหตุไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (ความเร็วเฉลี่ย 0.30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ดังภาพ

ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแจ้งประชาสัมพันธ์การเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความระมัดระวังด้วย

 

particletracking_20180614_sichang_edit.jpg