• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA S-venture (Space Object Adventure) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (ส่วนกลาง) (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067081063 ระหว่างวันที่ 7-14 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA S-venture (Space Object Adventure) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (ส่วนกลาง) (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067081063 ระหว่างวันที่ 7-14 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA S-venture (Space Object Adventure) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (ส่วนกลาง) (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/06/2018

ประเภทของประกาศ