• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อาหารไทยไปไกลถึงอวกาศ

อาหารไทยไปไกลถึงอวกาศ

   เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าประเภทอาหารแปรรูปและอาหารสดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และหนึ่งในหมุดหมายในด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยคือการเป็น ครัวของโลก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาหารไทยไปเป็น อาหารอวกาศ (Space Food) โดยวิจัยพัฒนาทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร การพัฒนาหีบห่อสำหรับบรรจุ โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารไทย เพื่อเป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยที่มีความรู้ด้านการสำรวจอวกาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหารและบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทแปรรูปอาหารไทย ซึ่งนำร่องการวิจัยด้วยการผลิตผลไม้อบกรอบ ได้แก่ ทุเรียน

   การนำทุเรียนอบกรอบขึ้นไปบนอวกาศนี้ จะต้องผ่านกรรมวิธีทางโภชนาการเช่นเดียวกับการผลิตบนพื้นโลกทุกกระบวนการ แต่สิ่งที่จะแตกต่างกว่าเป็นอาหารไทยชนิดแรกที่จะได้ไปสู่อวกาศ และไม่ได้ไปแค่ธรรมดา เพราะหลังจากที่ทุเรียนอบกรอบได้ใช้เวลาอยู่บนอวกาศนานกว่า 4 – 5 นาที มันจะถูกส่งกลับลงมา เพื่อดูสภาพความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาหารและบรรจุภัณฑ์ว่าคงเดิมหรือไม่ นอกจากนี้ ยังดูผลกระทบของแรงโน้มถ่วงของโลกและสภาวะไร้น้ำหนักต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ศักยภาพต่อการใช้งานในอนาคตที่เกี่ยวกับอาหารอีกด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมก่อนจะผลิตเป็นอาหารที่พร้อมทานสำหรับนักบินอวกาศในอนาคต

   ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู หัวหน้าโครงการ National Space Exploration ของจิสด้า เปิดเผยว่า ข้อเสนอโครงการ Thai Food to Space หรืออาหารไทยไปอวกาศ  เป็นผลงานวิจัยที่เสนอโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และได้รับคำแนะนำด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารโดย บริษัท บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ข้อเสนอนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National Space Exploration ของจิสด้า ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยให้มีโอกาสสรรสร้างผลงานและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้เทียบเท่าประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และนำไปสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนการนำส่งผลไม้ไทยอบกรอบขึ้นสู่อวกาศนั้นได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  สำหรับงานวิจัยอาหารไทยไปอวกาศนี้ ถือเป็นการสร้างคุณค่าของการวิจัยอาหารอวกาศ ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนสินค้าจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของคนไทยแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้นานาชาติรับรู้ถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารของประเทศไทย และช่วยขยายขอบเขตการดำรงชีวิตและการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติให้ก้าวไกลอีกด้วย สำหรับกำหนดการส่งอาหารไทยขึ้นสู่อวกาศคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป