• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
วิธีคัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ