• ภาษาไทย
  • English

จ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
วิธีคัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/05/2018

ประเภทของประกาศ