• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าร่วม”Startup Thailand 2018” เบิกโรงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ “สมคิด”ชี้โอกาสไทยก้าวสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาค

GISTDA เข้าร่วม”Startup Thailand 2018” เบิกโรงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ “สมคิด”ชี้โอกาสไทยก้าวสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาค

17 พฤษภาคม 2018 ศูนย์การประชุมเแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมงาน “Startup Thailand 2018” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมสนับสนุนกลุ่ม Startup ด้วยการจัดงานสัมมนา Sky Economy โดยเชิญ AIRBUS เป็นวิทยากรคนสำคัญมาร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางในการผลักดันกลุ่ม Startup ผู้ประกอบการในประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม Aerospace การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018

รอบ ชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จะช่วยเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยมุ่งเน้นกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่ม Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการออกบูธของทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่ง UAV Startup 2017 ซึ่งเข้าร่วมประกวด พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีกับทาง GISTDA ได้นำ

UAV ของแต่ละทีมมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “Startup Thailand 2018” อย่างยิ่งใหญ่โดยรองนายกรัฐมนตรี “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการเป็น Startup Hub ของภูมิภาคเอเชีย” เน้นประเทศไทยเป็นประเทศสำหรับลงทุน (Invest) สร้างแรงบันดาลใจในและความคิดสร้างสรรค์ (Inspire) ที่นำไปสู่แนวคิดใหม่ที่ไม่สิ้นสุด (Innovate) และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับโลก ให้สมกับคำว่า “Thailand - Endless Opportunities” ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นสัญญาณสะท้อนให้เห็นว่าระเทศต้องการกลไกการขับเคลื่อนการแข่งขันรูปแบบใหม่เพื่อมาเสริมทัพวิสาหกิจไทยแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวหน้าในการยกระดับธุรกิจไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับโลก พร้อมกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ให้สามารถตอบรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กำลังขยายตัวให้เกิดเป็นแนวคิดส่งเสริมการธุรกิจแนวใหม่ที่เรียกว่า “Startup” หรือ “วิสาหกิจเริ่มต้น”

ด้วยเหตุนี้ “Startup Thailand” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแพลทฟอร์มสำหรับสตาร์ทอัพในการนำร่อง ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถแสดงศักยภาพโดยการตอบโจทย์สังคมในด้านต่างๆ และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางสตาร์ทอัพ (Startup Hub) ของภูมิภาคเอเชีย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี ได้กล่าวถึงประเด็นการเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องสตาร์ทอัพในประเทศ ที่เป็นความร่วมมือของถาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคประชาชนที่ขยายสู่วงกว้าง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าวเรื่มต้นขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์