• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA พาทีมชนะเลิศโครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานญี่ปุ่น เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และต่อยอดความคิดของเยาวชนไทย

GISTDA พาทีมชนะเลิศโครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานญี่ปุ่น เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และต่อยอดความคิดของเยาวชนไทย

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (GISTDA) นำคณะนักเรียนและครูทีมชนะเลิศสูงสุด และผู้บริหารจังหวัด ตามโครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานเขตยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษคันไซ่ ภูมิภาคคันไซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีท่านมุนินท์ ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

สำหรับทีมโรงเรียนชนะเลิศ ได้แก่

1.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

2.โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุุเคราะห์ จ.ชลบุรี

3.โรงเรียนกำเนิดวิืทย์ จ.ระยอง

4.โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

5.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด