• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

“DGAB2018” มีผู้เข้าแข่งขันผ่านรอบ Pitching Concept Idea ทั้งหมด 11 ทีม

“DGAB2018” มีผู้เข้าแข่งขันผ่านรอบ Pitching Concept Idea ทั้งหมด 11 ทีม

   ผ่านไปแล้วสำหรับผลการตัดสินรอบ Pitching Concept Idea ในกิจกรรมการพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ หรือ “DGAB2018” ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Bangkok โดยมีคณะกรรมการจากผู้ประกอบการจริง ทั้ง 6 กิจการมาเข้าร่วมตัดสินไอเดียของนักพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการตัดสินจากผู้เข้าแข่งขัน ทั้งหมด 11 ทีม เป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากทุกทีมสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณา เข้าสู่รอบ Pitching Web Application ได้ทั้งหมดทั้ง 11 ทีม และก่อนการแข่งขันในรอบถัดไปจากนี้นักพัฒนาจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ประกอบกับการทำธุรกิจจริงของผู้ประกอบการ บน Platform ที่ GISTDA ให้บริการ (ระบบ GISTDA Portal)ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม ไปจนถึง ต้นเดือนมิถุนายน นี้ ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สามารถติดตามกิจกรรมในครั้งหน้ากันต่อได้ที่  GISTDA Fanpage และ www.gistda.or.th

Tags: