• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หนึ่งเดียวของไทย พิรดา เตชะวิจิตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงอวกาศ อวกาศไม่มีอากาศ...แต่มีโอกาส THERE IS NO AIR IN SPACE BUT OPPORTUNITY

หนึ่งเดียวของไทย พิรดา เตชะวิจิตร์ ฝันให้ไกลไปให้ถึงอวกาศ อวกาศไม่มีอากาศ...แต่มีโอกาส THERE IS NO AIR IN SPACE BUT OPPORTUNITY

mink1.jpg

นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ ชื่อเล่น มิ้ง เกิดเมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันอายุ 29 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับทุนการศึกษาภายใต้ THEOS Operation Training Program (TOTP) ของโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย หรือดาวเทียมไทยโชต เดินทางไปศึกษาต่อด้านดาวเทียม ณ ประเทศฝรั่งเศส จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอวกาศ จากสถาบัน ISAE จากนั้นได้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายควบคุมดาวเทียม ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส (ในขณะนั้น) ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

mink2.jpg

นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ AXE Apollo Space Academy ผ่านช่องทางการแข่งขันรายการ “แฟนพันธุ์แท้ Apollo” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 โดยในรายการต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติการบินของยานอวกาศ Apollo และนักบินอวกาศของยานดังกล่าว ซึ่งนางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ชนะการแข่งขันเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ Apollo และได้รับสิทธิ์ให้เป็น 1 ใน 3 คนไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ AXE Global Space Camp ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 และได้ประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยนางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

mink3.jpg

นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ มีกำหนดขึ้นบินในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 โดยออกเดินทางจาก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยยานอวกาศลิงซ์ มาร์ค ทู (LYNX MARK II) ความเร็ว 3,552 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะใช้เวลาในการทะยานจากพื้นดินขึ้นสู่อวกาศประมาณ 3 นาที 30 วินาที บนความสูง 103 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก ใช้เวลาในการบินเที่ยวละประมาณ 1 ชั่วโมง และอยู่ในห้วงอวกาศประมาณ 6 นาที

mink4.jpg

รูปภาพประกอบจาก posttoday.com

Tags: