• ภาษาไทย
  • English

จ้างออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียมและอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61047152419 รับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุฯ ชั้น 7 สทอภ. ระหว่างวันที่ 23 - 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

จ้างออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียมและอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61047152419 รับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุฯ ชั้น 7 สทอภ. ระหว่างวันที่ 23 - 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

จ้างออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียมและอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งบประมาณ 2,320,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/05/2018

ประเภทของประกาศ