• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จิสด้า ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

   วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration, CNSA) จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้  รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือด้านการทดลองงานวิจัยในอวกาศ การพัฒนาสร้างนวัตกรรมด้านอวกาศ และการสำรวจอวกาศระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหน่วยงานด้านการวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านอวกาศของจีนหลายแห่งเข้าร่วม ดังนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน, Chinese Academy of Science(CAS), China Aerospace Science and Technology Corp.(CASC), China Aerospace Science and Industry Corp. (CASIC)

   ทั้งนี้ GISTDA ได้นำทีมคณะนักวิจัยผู้มีความสนใจในการทดลองงานวิจัยในอวกาศและการสำรวจอวกาศเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 8 ท่าน จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น สวทช. และ BIOTEC  รวมทั้งภาคเอกชน เช่น บริษัท Space Zab ที่เป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่มีหัวใจในเทคโนโลยีอวกาศ และทุกหน่วยงานเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งข้อเสนองานวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration ของ สทอภ ปี 2560 ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้ากับนักวิจัยด้านอวกาศชาวจีน พร้อมการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมวิจัยระหว่างไทย-จีนต่อไปในอนาคต