• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ร่วม Update สถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1 กับ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน

ร่วม Update สถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1 กับ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน

โค้งสุดท้าย...
ร่วม Update สถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1 กับ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน หรือ ดร.คิม ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์วงโคจร จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กันนะครับ

อย่างไรก็ตาม จิสด้า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ว่า ณ วันนี้ ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงน้อยมากๆ ก็ตาม ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะได้แจ้งให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ