• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037436079 ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037436079 ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/05/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภทของประกาศ