• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037171528 ระหว่างวันที่ 19 - 26 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037171528 ระหว่างวันที่ 19 - 26 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/04/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภทของประกาศ