• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คาดการณ์เวลาเข้า-ออกของเทียนกง-1 ผ่านไทย

คาดการณ์เวลาเข้า-ออกของเทียนกง-1 ผ่านไทย

ข้อมูลจากการคำนวณด้วยโปรแกรม EMERALD ที่จิสด้าพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นภาพเส้นทางการโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1 ที่โคจรผ่านพื้นที่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 สถานีอวกาศเทียนกง-1 โคจรรอบโลกด้วยความสูงจากพื้นโลกโดยเฉลี่ย 160 กิโลเมตร
thailandmap_01042018-01.jpg