• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”

สทอภ. “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 GISTDA จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ โครงการ “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยพลโท บรรเจิด เทียนทองดี เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และ ผศ.ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการบริหาร สทอภ. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากร GISTDA มีส่วนร่วมในการทำงาน รู้จักความสามัคคีและสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้ร่มรื่น กิจกรรมดังกล่าวได้การตอบรับจากเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมงานประมาณ 150 คนโดยเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างสนุกสนาน

Tags: