• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting

การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ISEF2 Ministerail Meeting ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีใจความว่า

   ประการแรก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฟอรัม ISEF2 ในครั้งนี้

   หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมอวกาศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการใช้ดาวเทียมต่อการรับรู้ข้อมูลระยะไกล เพื่อพัฒนางานในภาคพื้นดิน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่วนใหญ่ของเรายังคงมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารโทรคมนาคมและการสังเกตทรัพยากรบนโลก

   ทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้ โครงการสำรวจอวกาศแห่งชาติก่อตั้งขึ้นและได้รับทุนสนับสนุน โดยมีแผนแม่บทหลัก 20 ปี คือระหว่างปีค.ศ 2017-2036 นั่นคือการสำรวจอวกาศและการวิจัย ที่ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการปฏิบัติงาน โดยแผนแม่บทหลักนี้ ได้รับความร่วมมือโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นหน่วยงานสำคัญต่อการขับเคลื่อน

   นอกจากนี้ยังมีประเด็น และหัวข้อสำคัญในการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ ปัญหาขยะในอวกาศ สภาวะในอวกาศ อาหารและการกินอยู่ในอวกาศ รวมถึงการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก เป็นต้น

   ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเข้าสู่ด้านการสำรวจอวกาศไม่นาน แต่ประเทศไทยก็ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ด้านการสำรวจอวกาศต่อไป

   แม้ว่านี่จะเป็นเพียงก้าวเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับประเทศไทยที่เข้ามาเป็นหนึ่งในนักสำรวจอวกาศ แต่เราเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับการเรียนรู้และการเติบโต ให้เราสามารถนำกลับไปบริหารการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผมอยากขอขอบคุณประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการขยายโอกาส และแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเรากับกลุ่มคนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านการสำรวจอวกาศอีกมากมาย

   การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting เป็นเวทีที่ให้ผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างประเทศในการสำรวจอวกาศเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ

 

First of all, it is our honor that Thailand, an emerging space country, is invited to participate in this ISEF2 forum.

Over years, Thailand has conducted several space activities, for instances, acquisition and operation of communication and remote sensing satellites, develop ground segments and applications, and so on. However, most of our activities were focusing on telecommunication and earth observation.

In the upcoming decades, through our 20 Years Space Master Plan 2017-2036, Space Exploration and Research has been outlined as a high priority action. The National Space Exploration Program was established and funded. The program is coordinated by the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, or GISTDA, under the Ministry of Science and Technology. Space Debris, Space Weather, Space Foods, and Zero Gravity Experiments are among topics focused by universities and agencies in Thailand.

As a newcomer in international space exploration community, Thailand seeks cooperation with space faring partners to fulfil our ambition.

Excellencies,

Although it is the small initial step for Thailand to be a player in space exploration, we belief that forums like ISEF are important opportunities for us to learn, grow, and eventually, able to contribute back to the community. Therefore I would like again to
extend my gratitude to Japan, the host country, for organizing this event to create not only the stage but opportunity for us to expand and share our visions with space exploration society.