• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027369090 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027369090 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/03/2018

ประเภทของประกาศ