• ภาษาไทย
  • English

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (สามารถรับเอกสารเกี่ยวกับการจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม G2 ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) )

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (สามารถรับเอกสารเกี่ยวกับการจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม G2 ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) )

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งบประมาณ 700,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/05/2018

ประเภทของประกาศ