• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017401749 ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017401749 ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
15/03/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง

ประเภทของประกาศ